2 BHK + Study (635 sq ft)

2 BHK + Study (635 sq ft)

1st Preference    
S NO Application NO Flat No Name of Applicant Father Name
1 2124 19062 Jasbir  
2 9852 19054 Neetu Kataria Mr. Dvender Kataria
3 1051 19021 Ritesh Kumar                           Late- Hari Narayan Choudhary
4 10092 19057 Parmeshwari Devi                                   Mr. Sahdev Singh
5 2114 19022 Preeti Bagga Mr. Anirudh Kumar Bagga
6 10397 19055 Raj Hans Kataria Mr. Baljit Singh Kataria
7 1025 19048 Bipin Jethani                           Shobjraj Jethani
8 1041 19032 Vikas Yadav Jaibir Singh
9 10197 19028 Jagwanti Kataria Late- Baljit Kataria
10 9850 19058 Ravinder Kaushik Mr. Sita Ram
11 10100 19056 Om Parkash Mr. Matu Singh
12 1026 19063 Kavita Vaswani                Mahanand Vaswani
13 1038 19011 Deepti Chadha Varun Kumar Chadha
14 10090 19016 Ishwanti Devi                                         Late- Bhule Singh
15 1058 19026 Satender Ruhil               Mr. Bijender Singh Ruhil
16 1024 19064 Tina Maya Barman            Govind Ram Arya
17 1021 19017 Meena Kalia                  Kul Bhushan Kalia
18 10256 19041 Shriom Shokeen Late- Ishwar Singh
19 2141 19023 Shivan Bhardwaj Mr. Rajesh Bhardwaj
20 1022 19013 Anil Nagwani                   Pitamber Nagwani
21 2136 19012 Neha Jain                                   Mr. Ashish Jain
22 10768 19042 Gurminder Singh Talwar       Mr. Mehtab Singh Talwar
23 1055 19053 Ravi Kumar Mr. Suresh Chand
24 9881 19001 Nitin Tiwari Mr. Ram Palat Tiwari
25 5492 19036 Neema Goyal Late- Pradeep Goyal
26 3210 19052 Satish Kumar  
27 2182 19031 Gurpreet  
28 4301 19034 Tarun Gupta  
29 2148 19024 Subhash Chander  
30 10757 19047 Sapna Goyal  
31 8720 19033 Parveen Lata  
32 10243 19027 Rajan  
33 10376 19044 Ajit Singh  
34 2101 19043 Mohinder Singh  
35 10663 19015 Shankar Bhowmick  
36 10273 19051 Ravi Kumar  
37 10249 19045 Ram Phal  
38 10248 19038 Sangeeta  
39 10279 19061 Jitender Kumar  
40 2174 19014 Saju M George  
41 10047 19035 Sanchin  
42 10278 19046 Sanjeet  
43 2143 19018 Vipin Dwivedi  
44 10215 19037 Jaldeep Kaushik  
45 9925 19002 Milli  
46 10245 19025 Rajni  
Waiting      
1 10204      
2 4371      
3 9888      
4 10251      
5 5403      
6 10205      
7 2125      
8 10286      
9 9898      
10 8789      
11 10099      
12 10214      

Book Today

Signature Global City 37D Starts From 61.14 Lacs Book Online
Hello. Add your message here.